+45 23 61 60 75

Vision, Mission og værdier

Vores vision, mission og værdier var en del af vores DNA, før der var fokus på CSR og før det blev moderne at synliggøre sine værdier i en markedsføringsmæssig kontekst. Vi har ikke behov for “virture singaling” og vil stå fast på vores værdier også i modvind. Disse værdier er nemlig dybt forankret i individet og individets ubrydelige ret til at vælge sin egen vej gennem livet. Den frie fugls flugt på himmelen og som det står i USA forfatning “Life, Liberty and the pursuit of Happiness”

Vores Mission

“Lave unikke smykker til unikke mennesker.”

Så kort kan det beskrives.

Unikke mennesker - Unikke smykker - Guldsmed Ragnar R. Jørgensen

Værdier

Personlighed & Individualitet

Individets ukrænkelige ret til at tænke og tale frit. Retten til at være sig selv. Retten til at lære, udvikles og gro. Retten til at vokse mod solens varme og udfolde sig, ifølge sine evner. Samt retten til at ændre sit standpunkt, uden at flygte fra ansvar.

I gamle dage talte man om “originaler” dvs. en særpræget person. I dag taler man ofte om nørder – dvs. nogen der ikke nødvendigvis prøver at klatre op i et social hierarki men vælger at fordybe sig. Ofte på bekostning af sin position i hierarkiet.

Vi elsker originaler og vi elsker nørder!

 

Ægthed & Ærlighed

Mere følger og ind til da blot et link til endnu en begavet bog, denne gang om “sandhed” og hvordan den defineres af et samfund. “Sandhed” må være resultatet af kontinuerlig applikation af ærlighed, hen over tid

The Constitution of Knowledge: A Defense of Truth af Jonathan Rauch

“Legemliggørelse” af sandhed går også den anden vej og fører til ægthed og autentiskhed. At være ægte, er at tilkende sig selv en vægt og tage det ansvar der følger med denne vægt.

 

Dannelse & Viden

“Et liv, der ikke studeres er ikke værd at leve” som Sokrates sagde under sin retssag for ugudelighed og korrumpering af ungdommen.

At forstå den kontekst som vi befinder os i, herunder også den historiske og kulturelle kontekst er helt essentielt. Intet giver mening uden kontekst og ingen betydning kan stadfæstes uden kontekst. Kontekst kræver viden og viden sammen med integritet fører til dannelse.

Dannelse, som på tysk hedder “bildung” og på svensk “bildning” forstås i dag, som regel som “at have kendskab til etikette” men det er ganske misvisende. Den Danske Ordborg skriver ” Alment kendskab til især kulturelle områder som fx kunst, sprog, litteratur, musik og historie, forbundet med en fremskreden åndelig udvikling og en kultiveret optræden og levevis. Opnået som resultat af god uddannelse og opdragelse.”  På engelsk beskrives det nok bedst ved udtrykket “be educated” frem for det at have en “education”. Uddannelse fører ikke nødvendigvis til dannelse. Dannelse rummer nemlig også tolerance og tolerance kommer med integritet.

Når man taler om dannelse kan man ikke komme udenom almendannelse, på svensk “allmenbilding”. Den Danske Ordborg beskriver det som følgende; “Alsidigt kendskab til flere forskellige almene vidensområder som fx kunst, litteratur, sprog samfundsforhold, historie og naturvidenskab.” Dvs. et fælles fundament, en fælles kontekst hvor igennem alt kan forstås, når det skal forstås i fælleskab.

Det er således ikke kun dybden men også bredden i den viden og visdom man som menneske er i besiddelse af.

Gennem dannelse får gruppen sin integritet og dermed sin berettigelse.

 

Mærkesager

Bæredygtighed og habitatsikring

Jeg har i mange år arbejdet meget aktivt for flere NGO’er, for at beskytte og styrke dyrelivet rundt om i verden. Jeg har fortrinsvis arbejdet med fundraising og med det politiske arbejde for at fremme bæredygtighed og habitatsikring.

Selv om jeg skabte imponerende resultater og det var noget jeg brændte meget for, måtte jeg sande at politik, uanset i hvilken form, er uforeneligt med mine værdier; ærlighed, dannelse og individualitet.

Her vil jeg gerne henvise til to vidunderligt begavede bøger, der beskriver dynamikken og det sociale spil der til enhver tid vil finde sted, i en gruppe af mennesker og i interaktionen mellem disse grupper.

The Elephant in the Brain: Hidden Motives in Everyday Life af Kevin Simler og Robin Hanson

The Goodness Paradox: The Strange Relationship Between Virtue and Violence in Human Evolution  af Richard W. Wrangham

Disse to bøger beskriver den samsariske virkelighed, på en så begavet måde at Epicurus have, fremstår som det eneste fornuftige sted i tilværelsen.

 

Bæredygtige smykker

Først og fremmest laver vi ikke modesmykker men har i over 20 år fokuseret på “timeless elegance”, et udtryk som vi stadfæstede da jeg designede og lavede min første kollektion for Georg Jensen.

Vi fremstiller stort set kun personlige smykker, som gå i arv fra generation til generation. Det guld vi køber, fra vores guldleverandør stammer fortrinsvis fra oparbejdet genbrugsguld.

 

Selvværd (og antimobning)

Dette vil være vores fokus område i 2022 og 2023 og det gælder både børn og voksne. Et ægte engagement med “skin in the game” og helt uden – “virtue signaling”.

Det er stort set ikke noget der har større betydning for os individer og de sociale kontekster vi individer til enhver tid er en del af, end selvværd og selvfølgelig mangel på samme.

Som alting er selvværd relativt i både tid og rum, og hvert individ er forskelligt og det er netop i denne individualitet man finder selvværdets kilde. Behovet for social bekræftelse er også individuelt og relativt. Det som er rigtigt for nogen er ikke nødvendigvis rigtigt for andre.

Netop derfor har vi en grundlov der sikrer individets og minoriteters ret til at leve ud fra sit eget værdigrundlag og sin egen tro. Der til følger naturligvis at majoriteten ikke kan vedtage love og regler der underminerer disse rettigheder. End mindre, mobbe og true sig til at disse minoriteter og individer fragiver sig sine rettigheder. En lidt simplificeret beskrivelse, men det er trods alt pointen med vores grundlov.

Intet er helligere for mig end det individuelle og frie sind, og det konstitutionelle og juridiske grudlag der skal sikre alle individers og minoriteters ret til meningsfrihed, forsamlingsfrihed og ytringsfrihed. Derfor har jeg nu i flere år støttet Danish Justice Foundation.

Af samme grund fokuserer jeg netop på personlige og unikke smykker. Mit slogan har i mange år været Unikke mennesker – Unikke smykker og diverse udgaver af dette. Det handler om at bidrage til og forædle individets unikke personlighed. Lad individet spire og blomstre, til gavn og glæde for sig selv og sine omgivelser

Mobning

Ruby Bridges bliver fulgt i skole - Guldsmed Ragnar R. Jørgensen

Ruby Bridges der bliver fulgt i skole af Federal Marshalls. Et stærkt billede!

 

Der er en enorm fokus på mobning i danske skoler, og det kan være svært at forstå hvordan det overhoved kan eksistere når bevidstheden om problemet er så stort.

Det findes fordi de voksne tillader det og faciliterer det ved at aktivt at  udelukke andres børn, fra alle mulige fælleskaber. Børn gør som regel som forældre gør. Hvis forældrene udelukker og nedgør andre gør børnene som regel det samme. Udelukkelse er et fyord, så det nye måde at dominere på er ved at opfinde nye ufrivillige fælleskaber og dem som ikke måtte ønske at give afkald på deres kultur, tradition eller værdier ved at indgå i de nye ufrivillige fælleskaber fravælger dermed sig selv. Snedigt, udspekuleret og modbydeligt ondskabsfuldt. Men det er det nye mobbe “game in town”, hvilket Paprika Steen berører i sin film; “Fædre og Mødre”.

Her neden en video om dynamikken blandt børn.

Vision

(Mere kommer her i de følgende uger)